AED Onderhoud, uw landelijke partner voor het onderhoud van defibrillatoren

Wij onderhouden ook AED's in België en Duitsland.

Met een onderhoudscontact van AED Onderhoud bent u zeker van een correct functionerende AED. Door de controle en het onderhoud aan ons toe te vertrouwen, kiest u voor een jaarlijkse keuring en test van uw AED’s. Na de inzet van uw AED kunnen wij uw AED uitlezen, testen en weer gereed maken voor gebruik in geval van nood. Indien nodig kunnen wij u ook voorzien van een leen AED wanneer een reparatie niet direct uitvoerbaar is.

Het AED onderhoudscontract omvat de volgende zaken:

  • Een jaarlijks bezoek door onze monteur voor controle van de AED('s) op uw locatie, conform het landelijke AED Onderhoudkeurmerk;
  • Het jaarlijks uitvoeren van zekerheidstest met extern testapparaat (simulatietest, VF en afgifte energie in Joule);
  • Een testrapport met resultaten van de zekerheidstest;
  • De controle en zo nodig vervanging van testbatterij, hoofdbatterij en elektroden volgens een compliance checklist;
  • De installatie van nieuwe software indien mogelijk;
  • Het aanpassen van de AED en/of installatie van software in verband met eventuele nieuwe richtlijnen voor reanimatie en defibrillatie, indien mogelijk;
  • Het uitlezen van de AED na inzet, op verzoek van de cardioloog;
  • Een continuïteitsgarantie: wanneer uw AED een storing vertoont die wij niet op uw locatie kunnen oplossen, dan beschikt u binnen 1 werkdag over een tijdelijke AED, totdat reparatie/vervanging met uw leverancier is geregeld;
  • In het contract zijn de kosten voor het vervangen van de testbatterij, hoofdbatterij en elektroden niet opgenomen. Soms berekent de fabrikant kosten voor de nieuwe software; deze kosten zijn niet in het contract opgenomen en worden aan u doorberekend.

Voor beheerders van AED’s

Klik hier voor het direct afsluiten van een onderhoudscontract wanneer u AED’s in beheer heeft.

Contract beheerder afsluiten

Voor verkopers van AED’s

Klik hier voor het uitbesteden van uw onderhoudscontracten aan AED Onderhoud.

Contract verkoper afsluiten

Laatste Berichten

Meer Nieuws